Ungdomsverksamheten

Lärdomar om livet i andra kulturer och runtom i världen. Internationella program för ungdomsutbyte och ungdomsläger. Varje år introducerar Lions internationella program för ungdomsläger och ungdomsutbyte unga människor till livet i andra kulturer genom att hjälpa dem resa utomlands. Alla ungdomsläger och ungdomsutbyten innefattar ett längre boende som ordnas av en av våra många internationella klubbar.

Ett utbytesprogram kan ordnas i hundratals länder och geografiska platser där det finns lionklubbar. Åldrarna är vanligtvis 17-21 år samt läger vanligtvis 2 veckor och 1 veckas boende i värdfamilj före eller efter läger. Ungdomar från USA, Australien, Japan, Canada boende i värdfamilj 2-3 veckor. Aktiviteter kan vara besök till kulturella eller naturbetonade sevärdheter, idrottsevenemang och landsinformation från lägerdeltagarna. Som deltagare i ungdomsläger- och ungdomsutbytesprogram får du. Bo hos en familj i ett annat land. Träffa ungdomar i din ålder från olika delar av världen. Lära dig lite om de band vi har gemensamt – och de skillnader mellan varandra som vi respekterar oavsett var vi bor.