Orkester Norden är en symfoniorkester med ungdomar som studerar vid musikhögskolor i de nordiska och baltiska länderna och där 70-100 deltagare efter ansökan tas ut till en övnings- och repetitionsperiod under sommaren som led av en mycket framstående dirigent. Läs mer.